Bestuur

Het bestuur van Stichting Coming Home! bestaat uit de volgende personen:

Kees Kropff – voorzitter
John Hagers – secretaris
Gerard Kalkman – penningmeester
Ilse Hartog – bestuurslid

Alle bestuursleden zijn op vrijwillige basis aan de stichting verbonden en ontvangen hiervoor géén beloningen en/of vergoedingen.