ANBI

Stichting Coming Home! (te Capelle aan den IJssel) is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan onze stichting zijn dan ook volledig fiscaal aftrekbaar. Sinds 1 januari 2014 zijn wij als ANBI verplicht om bepaalde gegevens op onze website te publiceren. Alle vereiste gegevens zijn elders op de deze website te vinden met uitzondering van het hieronder genoemde Strategisch Beleidsplan en Financieel jaarverslag.

Strategisch Beleidsplan

Financieel jaarverslag 2017