Werkprojecten

Met kansarme jongeren gaan we actief aan de slag in ons werkproject Roman Woodworks! Het idee achter dit project is om kansarme jongeren een nuttige dagbesteding te geven en uiteindelijk een vak te leren: het bewerken van sloophout. Voor het eerst in hun leven verdienen ze hun eigen geld! Veel jongeren hebben nog nooit een school van binnen gezien of komen niet verder dan de lagere school omdat zij mee moeten helpen in het gezin en er geen geld is voor een opleiding. Op die manier blijft de armoede bestaan en met Roman Wood Works kunnen we deze trend voor een aantal jongeren doorbreken!

Steun werkprojecten

Bedrag € -