Sociaal- / Maatschappelijk werk

Financiële problemen. Ziekte. Behoefte aan medicijnen of hulpmiddelen. Prostitutie. Géén identiteitsbewijs. Problemen met huisvesting. Zomaar een greep uit de sociaal- maatschappelijke problemen die we in ons werk veel tegenkomen. Daar waar mogelijk proberen we de mensen met deze problemen te helpen. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij dat we mensen niet afhankelijk van hulp willen maken. Ons team bezoekt geregeld de gezinnen in de sloppenwijken. Er wordt gepraat over de problemen en over de mogelijke oplossingen. Problemen oplossen betekent ook vaak dat we mensen in contact brengen met, en doorverwijzen naar de juiste instanties. Ook wordt nagedacht over hoe bepaalde problemen voorkomen kunnen worden.

Doneer nu!

Bedrag € -