Over

Vanaf 2002 proberen wij zowel de lichamelijke als geestelijke leefomstandigheden van de allerarmsten in en om Targu Mures te verbeteren. We zijn kleinschalig begonnen maar ondertussen hebben we een stevige basis gelegd van vrijwilligers én betaalde (lokale) hulpverleners die actief zijn in onze programma’s, op straat en in de zigeunerwijken. Na verschillende samenwerkingsverbanden staan we sinds 2011 volledig op ‘eigen benen’. In dat jaar is de vereniging (asociatia) Coming Home Romania opgericht zodat Coming Home! ook via een officieel kanaal ter plaatse vertegenwoordigd is. Sinds 2015 zijn wij mede initiatiefnemer van de Roemeense vereniging Roman Works. Roman Works is een sociale onderneming met als doel werkgelegenheid en dagbesteding te creeren voor sociaal kwetsbaren.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Arie Visser (voorzitter), Rosemarie Terlouw (secretaris), Hans Bauke Tuinier (Penningmeester), Erica van Buuren en Henrico Muilwuik.

Team in Roemenië

Daan en Debora de Groot wonen en werken sinds 2008 in Roemenië. Zij geven leiding aan het Coming Home team van twee werknemers en het Roman Works team met zeven werknemers. Daarnaast vormen de brug tussen Roemenië en het westen. Meer over hun persoonlijke ervaringen kunt u lezen op www.daan-debora.nl

Giften

Uw eenmalige of structurele gift is nodig! Het rekeningnummer is: NL51RABO0335794319 T.n.v.: Stichting Coming Home!

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u ons een email sturen en/of aanschrijven.

info@stichtingcominghome.nl

Stichting Coming Home!
Bogerd 52
2922 EB Krimpen aan den IJssel

Kamer van Koophandel nummer (KvK-nummer): 24392814
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 816859607

ANBI informatie

Stichting Coming Home! (te Capelle aan den IJssel) is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan onze stichting zijn dan ook volledig fiscaal aftrekbaar. Sinds 1 januari 2014 zijn wij als ANBI verplicht om bepaalde gegevens op onze website te publiceren. Alle vereiste gegevens zijn elders op de deze website te vinden met uitzondering van het hieronder genoemde Strategisch Beleidsplan en Financieel jaarverslag.

Strategisch Beleidsplan 2021

Financieel Jaarverslag 2020