Nieuw bestuur Coming Home?

Deze week is er een nieuwsbrief verzonden. Naast artikels over de verschillende projecten heeft het bestuur aangekondigd dat zij het stokje willen gaan overdragen. De tekst leest u hieronder en de volledige nieuwsbrief vindt u via deze link: https://mailchi.mp/6753d0c08713/nieuwsbrief-december-4721326

Beste Coming Home-vriend en vriendin,
Het is een donkere winteravond in maart 2005. Ergens in een woonkamer in Capelle aan den IJssel (het zou net zo goed Krimpen geweest kunnen zijn…) zitten 6 of 8 mensen bij elkaar. Ze hebben één ding gemeen: ze zijn geraakt door wat ze in Targu Mures hebben gezien. En ze willen daar wat mee. Niet meer om de zoveel maanden een hulpreis met kleding en eten, maar ze willen structurele hulp bieden. Ze besluiten ‘een droom’ op papier te zetten. Iedereen zijn eigen droom. En die dromen met elkaar te delen. Zo ontstond er een gezamenlijke droom: de Coming Home! droom… En deze Coming Home droom is gebouwd op een Bijbels kompas. Want Coming Home wilde letterlijk betekenen: Thuiskomen, thuis bij de Vader.

Deze droom leidde tot de stichting Coming Home! Van de 3 zittende bestuursleden waren er 2 (Kees en John) bij die allereerste “droom”-bijeenkomst. Nummer 3 (Gerard) nam al heel snel de rol van bestuurslid op zich. Diezelfde droom inspireerde enige tijd later ook Daan en Debora om hun leven in dienst te stellen van het realiseren van die droom. Zij gaven hun bestaan in Nederland op en vestigde zich in Roemenië. Er is sinds die tijd veel gebeurd.

Inmiddels is het 2020. De droom van 15 jaar geleden was ons kompas waarop we voeren. Wij droomden over structurele hulp, een arm om een schouder, een inloophuis voor veiligheid en voedsel. En we durfden verder te kijken en te dromen over educatie en het leren van een vak. En het slot van onze droom was dat we onszelf overbodig zouden maken. De mensen konden het zelf regelen, waren opgeleid en hadden een baan… En nu? Simpel gezegd: overbodig zijn wij nog niet. Zeker niet. Helaas niet. Maar heel veel dingen zijn wel gerealiseerd.

Daarom is onze droom van 15 jaar geleden toe aan vernieuwing. Aan verfrissing. Noem het herijking. Over deze nieuwe droom zijn wij (bestuur: Kees, Gerard & John, met Daan & Debora) al een half jaar in gesprek. Er zijn prachtige ideeën over het werken met de kwetsbaren die op straat rondhangen, over de voortgang van het educatieproject, schitterende stappen en ideeën over het woon- en werkproject van Roman Works. Dus hebben we besloten dat we gaan werken aan het Coming Home van de toekomst. We zijn ‘in transitie!’

Een van de fases van een transitie is loslaten. Ruimte maken voor een nieuw begin. Wij (het zittende bestuur) hebben aangegeven ruimte te willen maken voor nieuw elan. Nieuw elan wat nodig is om deze nieuwe droom met Daan en Debora om te zetten in daden. Het is tijd dat nieuwe mensen worden gegrepen door de droom om voor kansarmen echt het verschil te kunnen maken. Dus gaan wij na zoveel jaar hard werken het stokje overdragen.

‘In transitie’ houdt dus ook in op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen die samen met Daan en Debora gaan werken aan Coming Home van de toekomst. Een Coming Home dat duurzame en lange termijn hulpverlening gaat bieden aan de zwakken en kwetsbaren in de Roemeense samenleving d.m.v. noodhulp, educatie projecten en sociaal ondernemerschap. Mensen die willen bouwen aan die nieuwe droom. Dat kan op twee manieren. Door een nieuwe bestuur te vormen binnen de huidige stichting. Of door de activiteiten van die nieuwe droom onder te brengen of samen te laten gaan in organisatie(s) met dezelfde droom en doelgroep. Wij staan er voor open en roepen u op om na te denken over de wijze waarop zij betrokken kunnen zijn, willen zijn en blijven bij het Coming Home van de toekomst. Reageer vooral naar ons (info@stichtingcominghome.nl) of naar Daan en Debora (info@daan-debora.nl)

Namens het bestuur,

John Hagers