Help ook mee

Uw kunt ons werk steunen met een algemene gift of een donatie voor een specifiek onderdeel van ons werk. Alle giften zijn meer dan welkom en kunnen worden overgemaakt naar het volgende rekeningnummer:

Bank: Rabobank

IBAN: NL51RABO0335794319
T.n.v.: Stichting Coming Home!