Gezinshulp

Ireen en Debora bezoeken regelmatig gezinnen die in achterstandswijken wonen. De slecht geïsoleerde huisjes in deze wijk zijn gebouwd van gevonden materiaal en afval.

De gezinnen die bezocht worden zijn vooral van de kinderen die het educatieproject bezoeken.

Per baby is voor ongeveer €20,- per maand nodig voor flesvoeding!

Het doel van de bezoeken is om contact te onderhouden met de ouders en te kijken waar er hulp nodig is. Met name hulp die de drempels verlaagt voor de kinderen om naar school gaan. Daarnaast worden er veel kinderen geboren in de gezinnen. Door vanaf het begin de moeders te begeleiden proberen we de babies gezonder te laten opgroeien zodat ze later minder kans op gezondheidsproblemen hebben.

Flesvoeding, en begeleiding in het geven, is een grote behoefte, omdat het voor sommige moeders niet mogelijk is om borstvoeding te geven. Er is veel onwetendheid. Er zijn moeders die niet kunnen lezen en daardoor doen ze maar wat. Hierdoor kunnen er allerlei gezondheidsproblemen ontstaan.

Help ons helpen. Per baby is bijvoorbeeld voor ongeveer €20,- per maand nodig voor flesvoeding. En dat voor minimaal een half jaar!

Daarnaast worden medicijnen en vitaminen soms niet vergoed. In ons netwerk van lokale kerken krijgen we kinderwagens en andere spullen die nodig zijn. Voor de schoolgaande kinderen kopen we tweedehands kleding en schoenen als daar behoefte aan is.

Steun project Gezinshulp

Bedrag € -