Educatie

Een onmisbare pijler in ons werk! Zonder goed (basis)onderwijs hebben de kinderen eigenlijk een onoverbrugbare achterstand met leeftijdgenootjes die wel naar school gaan. Wij willen graag zoveel mogelijk kinderen leren ‘lezen en schrijven’ zodat ze uiteindelijk ook een officieel erkend diploma kunnen behalen (wat gerealiseerd kan worden door samenwerking met bestaande initiatieven / regulier onderwijs). Het geeft hen een grotere kans om in de toekomst een eigen plekje te vinden in de maatschappij en op eigen benen te kunnen staan. Momenteel zijn wij met een ‘educatie-programma’ bezig in de zigeunerwijk ‘Mureseni’. Schoolgang wordt daar door de ouders niet gestimuleerd. Zelf kunnen zij vaak ook niet lezen en schrijven en verplichten de oudere kinderen om ‘op te passen’ op de kleintjes.

Steun project educatie

Bedrag € -