Educatie

Een onmisbare pijler in ons werk! Zonder goed (basis)onderwijs hebben de kinderen een onoverbrugbare achterstand met leeftijdgenootjes die wel naar school gaan. Wij willen graag zoveel mogelijk kinderen leren ‘lezen en schrijven’ zodat ze uiteindelijk ook een officieel erkend diploma kunnen behalen (wat gerealiseerd kan worden door samenwerking met bestaande initiatieven / regulier onderwijs). Het geeft hen een grotere kans om in de toekomst een eigen plekje te vinden in de maatschappij en op eigen benen te kunnen staan. Schoolgang wordt door veel ouders in zigeuner wijken niet gestimuleerd. Zelf kunnen zij vaak ook niet lezen en schrijven en verplichten de oudere kinderen om ‘op te passen’ op de kleintjes.

Steun project educatie

Bedrag € -