Educatie

Een onmisbare pijler in ons werk! Zonder goed (basis)onderwijs hebben de kinderen een onoverbrugbare achterstand met leeftijdgenootjes die wel naar school gaan. Wij willen graag zoveel mogelijk kinderen leren ‘lezen en schrijven’ zodat ze uiteindelijk ook een officieel erkend diploma kunnen behalen (wat gerealiseerd kan worden door samenwerking met bestaande initiatieven / regulier onderwijs). Het geeft hen een grotere kans om in de toekomst een eigen plekje te vinden in de maatschappij en op eigen benen te kunnen staan. Schoolgang wordt door veel ouders in zigeuner wijken niet gestimuleerd. Zelf kunnen zij vaak ook niet lezen en schrijven en verplichten de oudere kinderen om ‘op te passen’ op de kleintjes.

Steun project educatie

Bedrag € -
Lees verder

Werkprojecten

Met kansarme jongeren gaan we actief aan de slag in ons werkproject Roman Woodworks! Het idee achter dit project is om kansarme jongeren een nuttige dagbesteding te geven en uiteindelijk een vak te leren: het bewerken van sloophout. Voor het eerst in hun leven verdienen ze hun eigen geld! Veel jongeren hebben nog nooit een school van binnen gezien of komen niet verder dan de lagere school omdat zij mee moeten helpen in het gezin en er geen geld is voor een opleiding. Op die manier blijft de armoede bestaan en met Roman Wood Works kunnen we deze trend voor een aantal jongeren doorbreken!

Steun werkprojecten

Bedrag € -
Lees verder

Acasa

‘Acasa’ betekent ‘thuis’. Wij verwelkomen graag de straatkinderen, zwervers én daklozen tijdens ons inloopprogramma; Acasa! Het inloopprogramma is er in eerste instantie om deze mensen een plek te bieden waar ze als het ware thuis kunnen komen. We willen deze mensen Gods liefde laten ervaren door met hen in gesprek te gaan en, waar mogelijk, te vertellen over Jezus. Die gesprekken voeren we onder het genot van een bakje koffie en iets te eten. Ook kan er nieuwe of schone kleding verkregen worden en er is gelegenheid om te douchen. Op woensdagmiddag wordt er een Bijbelstudie gegeven voor de mensen die daar interesse in hebben.

Steun project Acasa

Bedrag € -
Lees verder

Sociaal- / Maatschappelijk werk

Financiële problemen. Ziekte. Behoefte aan medicijnen of hulpmiddelen. Prostitutie. Géén identiteitsbewijs. Problemen met huisvesting. Zomaar een greep uit de sociaal- maatschappelijke problemen die we in ons werk veel tegenkomen. Daar waar mogelijk proberen we de mensen met deze problemen te helpen. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij dat we mensen niet afhankelijk van hulp willen maken. Ons team bezoekt geregeld de gezinnen in de sloppenwijken. Er wordt gepraat over de problemen en over de mogelijke oplossingen. Problemen oplossen betekent ook vaak dat we mensen in contact brengen met, en doorverwijzen naar de juiste instanties. Ook wordt nagedacht over hoe bepaalde problemen voorkomen kunnen worden.

Doneer nu!

Bedrag € -
Lees verder