Terugblik Coming Home informatie avond

Donderdagavond 24 augustus organiseerden we een informatieavond. Een dergelijke avond was al lange tijd niet meer georganiseerd. Rond de 50 personen hadden zich ingeschreven. Voorzitter Gerard opende de vergadering met een korte overdenking over “Uw wil geschiede”. God’s wil is niet iets wat ons te wachten staat en wij niet weten. Dit gebed gaat over dat onze wil in overeenstemming is met de wil van God en daarnaast dat Gods wil door ons wordt gedaan in het hier en nu. Dat is onze taak en onze verantwoordelijkheid en bij iedereen is dat verschillend. Na deze opening worden de bestuursleden voorgesteld en blikt Gerard terug op de afgelopen periode en alle veranderingen die er zijn geweest. Met als belangrijkste conclusie dat de thuisfrontcommissie de bestuursfunctie op zich heeft genomen omdat ze geloven in de roeping van Daan en Debora en ze die van harte ondersteunen. Maar, dat ze ook met liefde het stokje zullen doorgeven als anderen beschikbaar zijn. Gerard eindigt met een artikel dat Daan jaren geleden heeft geschreven.

Na deze opening geven Daan en Debora een presentatie. Het begint met een overzicht van de afgelopen 20 jaar dat Coming Home in Roemenië actief is. Van de eerste reis in 2002, het besluit om in Roemenië te gaan wonen, tot het afgelopen jaar waarin we onze activiteiten konden voortzetten in een gehuurde ruimte.

De penningmeester Joop geeft een kijkje in de inkomsten en uitgaven van dit jaar. De conclusie is dat de maandelijkse kosten hoger zijn dan de inkomsten. Dit was voorzien in het geloof dat God zal voorzien. Mogelijkheden van financiële steun zijn gepresenteerd. Zo hopen we zo veel mogelijk vrienden van Coming Home te krijgen. Veel mensen die maandelijks een klein bedrag doneren is bij elkaar ook een groot bedrag. Nog geen sponsor? Wordt dan nu een vriend! De aanwezige ondernemers zijn aangemoedigd om mee te denken en het werk te steunen.

De tweede helft van de avond was een informeel samenzijn. Onder het genot van warme gehaktballen en verse hapjes (Aangeboden door slagerij van Linschoten, Lusthofstraat 48a, Rotterdam) hebben we verder gesproken over het werk van Coming Home.

We bedanken iedereen die aanwezig was. Inmiddels hebben we van verschillende kanten positieve reacties gekregen en zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

 

X