Nieuwe start

Op 10 september is het nieuwe schoolseizoen weer begonnen. Voor de zomer hebben we de vijf jaar waarin we de kinderen ondersteund hebben, afgesloten. En vanaf nu beginnen we dan ook weer met een nieuwe groep. De reden daarvoor is dat we de oude groep qua lesstof niet verder kunnen helpen, dan dat we tot nu toe gedaan hebben. Daarnaast zitten er nu in de vierde klas (de laatste klas van het basisonderwijs), weer kinderen die nog steeds niet goed kunnen lezen en schrijven. En daarnaast willen we weer een nieuwe cyclus starten met de jonge kinderen. Aan het begin van het schooljaar zijn de juffrouwen voorzien van schoolboeken en schoolmateriaal als kleurpotloden, gekleurd papier, schriften, pennen, lijmstiften en verf. Iren helpt de vierde klas in de ochtend met bijles. En de kinderen uit de eerste klas komen naar het kinderprogramma en naar de huiswerkbegeleiding. Iren is na de eerste week ziek geworden en moest met spoed geopereerd worden. Inmiddels is ze thuis aan het herstellen en hoopt ze zeer binnenkort weer aan de slag te kunnen gaan.

X